9A0CW je postao članom FISTS CW kluba s članskim brojem FISTS # 7795. Iz Hrvatske članovi FISTS CW kluba još su: 9A2AJ-2220, 9A2WJ-7767, 9A3SM-7785 i 9A5I-6461. Trenutačne aktivnosti Grupe temelje se na daljnjoj promidžbi rada telegrafijom kao vrstom rada, kao i na privlačenju novih članova (posebno mladih, perspektivnih operatora iz naše zemlje i iz svijeta) u članstvo 9ACWG. Grupa rabi i pozivnu oznaku 9A0CW za posebne prigode (državno prvenstvo u QRQ), kao i za rad u međunarodnim natjecanjima, a u Planu rada udruge za ovu godinu je i sudjelovanje u Croatian CW contestu čiji je začetnik i 9ACWG.

Members of  9 A C W G
Članski broj
Pozivna oznaka
Napomena
Ime
1
9A2WJ
SILENT KEY
Daki
2.
9A2AJ
 
Tom
3.
9A3SM
 
Mato
4.
9A2EU
 
Zlatko
5.
9A8A
ex 9A8AA
Mark
6.
9A5I
ex 9A2OB, SILENT KEY
Ivo
7.
9A3UF
 
Goran
8.
K1RH
SILENT KEY
Ralph
9.
DL4FDM
 
Fritz
10.
9A4M
9A3PA
Mate
11.
DL4CF
ex DL2HQH
Joerg
12.
Z35M
ex Z32KV
Vlado
13.
OK1RR
 
Martin
14.
HA3NU
 
Laci
15.
9A7V
ex 9A3ER
Eugen
16.
9A2VB
 
Stjepan
17.
OH4YR
 
Mika
18.
9A7AA
 
Zvonko
19.
K9QVB
 
John
20.
RA6AR
 
Toni
21.
PY1BVY
 
Ronaldo
22.
I7ALE
 
Sandro
23.
9A7W
ex 9A2QS
Ogi
24.
9A1AA
ex 9A2NK
Ivo
25.
ON5ME
SILENT KEY
Oscar
26.
S58MU
 
Milan
27.
9A3A
5B4ADA
Ivo
28.
S51M
 
Bruno
29.
BV2TA
 
Tony
30.
DL8KAZ
 
Dieter
31.
T94GB
SILENT KEY
Drago
32.
ON6CW
 
Rene
33.
9A4W
ex 9A4RU
Tomo
34.
T99Y
T94YT
Max
35.
9A6C
ex 9A2OO
Goran
36.
DK1WU
 
Johhanes
37.
HA0EQ
 
Ferenc
38.
UA1CGS
 
Sergey
39.
F5PIQ
 
Josko
40.
G0EBW
 
David
41.
DL8HRW
 
Rene
42.
DL3MCO
 
Oliver
43.
9A5O
ex 9A2OP
Sado
44. 9A2TN Franjo
45. OE4CSK Georg
46. DF4BV Heinz
47. 9A5KR Berislav - Bero
48. 9A2AA Tom
49. 9A3Y
SILENT KEY
Zoran
50. 9A5K Krešo